Forvaltning

Forvaltningen av selskapet German Property AS forestås av selskapet Estator AG (”EAG”), tidligere German Property Management. Forvaltningsmandatet omfatter den komplette forvaltningen av selskapet. EAG har herunder ansvaret for:

 • fullstendig forvaltning og administrasjon av Oppdragsgiver (German Property AS)
 • jevnlig rapportering til oppdragsgivers styre, investorer og myndigheter
 • forberedelse, innkalling, avholde og protokollering av styremøter og generalforsamlinger
 • å sørge for regnskapsførsel og revisjon av German Property AS
 • rapportering til styret og til investorer
 • å administrere og ha overoppsyn med den lokale forvaltning av investeringene
 • å sørge for tilfredsstillende rutiner for likviditetsstyring
 • oppfølging av økonomiutvikling for selskapets investeringer og prosjekter
 • utarbeidelse av forslag til årsregnskap og årsberetning for hvert regnskapsår
 • å fremforhandle tilfredsstillende drifts- og forvaltningsavtaler med profesjonelle aktører i markedet
 • å utarbeide tidsplan for investeringene og styre likviditeten
 • å innhente eksterne vurderinger av markedsverdien av eiendommene

Daglig ledelse & overordnet forvaltningsansvar – Asset Management

Estator AG:

 • Georg Wessel Daglig leder i German Property AS og initiativtager til German Property AS. Utdannet Siviløkonom fra St. Gallen, Sveits. Privat eiendomsinvestor i Norge, Sverige og Tyskland. Gründer og partner av Estatia AS / Estatia Resort AS, prosjektpartner Profier AS samt arbeidserfaring fra Manufacturers Hanover Bank, Zürich og London. Har 20 års erfaring med investering i og utvikling av eiendom. Tysk morsmål.
 • Staale Andresen Styremedlem i German Property AS og initiativtager til German Property AS. Han er utdannet Siviløkonom fra Basel, Sveits og har 20 års erfaring innen eiendom- og finansnæring, med bla arbeidserfaring fra Deutsche Bank AG, Schmalbach Lubeca, Continental Can Europe og VIAG AG, Gründer og partner LPA Beratungsgesellschaft mbH, Tyskland.


Lokal forvaltning – Asset / Property Management

Orange Real Estate GmbH:

For ytterligere å styrke oppfølgningen og kvaliteten så har vi fra januar 2013 samlet forvaltningen av stordelen av selskapets eiendommer hos Orange Real Estate GmbH. Orange Real Estate står, i samarbeid med selskapets revisor Ernest & Young, også for regnskap og den økonomiske forvaltningen.

Orange Real Estate ble etablert som en ”spin-off” fra selskapets tidligere forvalter Ray Property Management GmbH og ledes av Dr. Wolfgang Rüssel.

Dr. Wolfgang Rüssel har vært involvert i German Property fra begynnelsen i 2007. Han fullførte sine økonomistudier ved universitetet i Bonn og Fribourg (Sveits), hvor han også tok sin doktorgrad. Etter studiet har Wolfgang jobbet med rådgivning og forvaltning av eiendom i over 25 år.

For noen av eiendommene samarbeider vi med andre lokale eiendomsforvaltere, herunder

 • Herborn: Simone Buchborn / Immobilen- & Objektverwaltung
 • Köln-Wachsfabrik + Köln-Industriestraße: Terranova