Investeringsstrategi

Selskapets investeringer er gjennomført i henhold til investeringsstrategien:

All tilgjengelig kapital skal investeres i eiendommer eller andeler / aksjer i selskaper som eier eiendom (eiendomsprosjekter) i Tyskland. Konkret skal det investeres i eiendom innenfor segmentene utleieboliger og næringseiendommer (kontorbygg, kombinasjonsbygg, logistikkbygg/lagerbygg og handelsbygg). Eiendommenes beliggenhet skal være attraktiv i forhold til demografi og kommunikasjon.

Generelt gjelder følgende kriterier for selskapets investeringer:

  • Homogen struktur innenfor hvert segment
  • Lav til middels risiko
  • Primært fokus på tidligere Vest-Tyskland
  • Maksimalt 60 % innenfor et segment (hovedsegment er p.t. bolig, kontor, logistikk og handel)