Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 14. januar 2020

GP AS_Orientering om ekstraordinær generalforsamling_14.01.2020

GP AS_Protokoll ekstraordinær generalforsamling_ 14 01 2020

GP AS_Presentation EAGF 14.01.2020

Presentasjonen fra generalforsamlingen, protokollen og selskapets vedtekter er lagt ut på vår hjemmeside under,

Investor Relations/Dokumenter  (http://www.germanproperty.no)