UTDELING AV EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE 2020

Til informasjon

Styret har besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2020, 
for å be aksjonærene om godkjennelse av forslag til utbetaling av kr 5 i utbytte.
Formell innkallelse vil sendes ut på nyåret.

God Jul og Godt Nytt År!