Selskapet

German Property AS er et investeringsselskap opprettet i mars 2007, som på vegne av sine investorer har investert i bolig- og næringseiendom beliggende i Tyskland.

Selskapets investeringskapital er innhentet gjennom to emisjoner, der det samlet er tegnet egenkapital for ca. NOK 480 millioner.  Selskapets er p.t. fullinvestert i eiendom med en balansert finansieringsgrad.

Selskapet har en forvaltningsavtale med Estator AG. Forvaltningen ledes av tysktalende norske partnere med omfattende erfaring fra både Norge og Tyskland innen eiendom og finans. Daglig leder for German Property AS er Georg Wessel. For videre opplysninger om forvaltningen se eget punkt.