Home

Velkommen til German Property!

German Property er et norsk investeringsselskap opprettet i mars 2007. Selskapets formål er å investere i bolig- og næringseiendom, primært i Tyskland. Selskapet har siden 2007 bygget opp en veldiversifisert portefølje bestående av bolig- og næringseiendom, beliggende i de større byene i det tidligere Vest-Tyskland.
På vår hjemmeside vil du finne informasjon om selskapet, dets forvaltning og samarbeidspartnere, samt om de eiendommene selskapet eier. Det vil også fortløpende legges ut informasjon om selskapet under punktet ”Investor Relations” i form av,

  • kvartalsrapporter
  • presentasjoner
  • ligningverdi
  • VEK
  • protokoller
  • innkalling til generalforsamling
  • informasjon om kjøp og salg
  • annen relevant investorinformasjon