Home

Velkommen til German Property!

OPPDATERING VEDR TILBUD OM TILBAKEKJØP

2021-06-04 GP_Aksjonærbrev status tilbakekjøp

Status tilbakekjøp av aksjer

2021-05-29 GP_Aksjonærbrev

Tilbud om tilbakekjøp av aksjer – Frist 21.05.21

German Property AS lanserer tilbud til Selskapets aksjonærer om tilbakekjøp av aksjer.

Tilbudsperioden løper fra 3 – 21. Mai, 2021.

Tilbudsbrev mm er 30.04.21 sendt den enkelte aksjonær pr post. 

Tilbudsbrev GP AS_Tilbakekjøp av egne aksjer

Akseptblankett GP AS_Tilbakekjøp av egne aksjer